Het bestuur van Onze Dorpskwis: Hester (penningmeester), Edith (secretaris) en Marianne (voorzitter)

Hester is de coördinator voor de sponsoring

De Denktank, deze bollebozen zorgen er voor dat het kwisboek wordt samengesteld. Ze bedenken de vragen waar alle teams mee aan de slag moeten.

Op de foto ontbreken Demy en Liesbeth.

Ellie en Erik zijn verantwoordelijk voor de Slotavond. Samen met een aantal vrijwilligers zorgen zij er voor dat dit feestelijk einde van het kwisjaar goed verloopt.